काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले परीक्षामा चिट चोर्ने एक जनालाई कारवाही गरेको छ । आयोगले प्रवेश पत्रमा परीक्षालाई सहयोग पुग्ने सामग्री उतार गरेको भन्दै एक जनालाई कारवाही गरेको हो ।

साथै उनलाई आयोगले आगामी एक वर्षको लागि लोक सेवा आयोगबाट लिइने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको वैशाख २७ देखि २९ गतेसम्म लिइएको लिखित परीक्षामा सहभागी सृजना पन्थीले प्रवेश पत्रको पृष्ठ भागमा परीक्षालाई सहयोग पुग्ने सामग्री उतार गरेको पाईएको छ ।

सोही आधारमा आयोगको ऐन २०७९ को दफा ४१ को १ (क) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएको भन्दै उनलाई कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।