काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका भित्र भवन निर्माण गर्दा सडकमा निर्माण सामग्री राख्न महानगरपालिको स्वीकृति चाहिने प्रावधान ल्याएको छ । आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।

महानगरपालिका भित्र भवन निर्माण गर्दा विकल्प नभएमा महानगरपालिको स्वीकृतिमा सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने भएको हो ।

भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ ।

निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुँई तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट अग्रीम लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।