काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीका केही संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्रीका लागि निवेदन पेश गरे बमोजिम शेयर विक्री गर्न लागेको हो ।

उक्त शेयर खरिदको लागि संस्थापक शेयरधनीले आवश्यक कागजात संकलन गरी सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्र केन्द्रीय कमर्यालय बनेपा १३ साँगामा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

आफुले खरिद गर्ने शेयर कित्ताको मूल्य तथा संख्या खुलाई आवेदन पेश गर्न कम्पनीले भनेको छ ।

तोकिएको अवधिमा शेयर खरिदका लागि कुनै पनि आवेदन नपरेको खण्डमा उक्त शेयर प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य ब्यक्ति तथा संघ संस्थालाई बिक्री गरिने छ ।