�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ��������������1����5�ѽ�̵Aɥمє�1���ѕ����������������Ȕ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��̔�5���Չ�͡������������ȹ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �����<�^��m{

‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्छ ’

काठमाडौं, ११ जेठ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने बताएका छन् ।...

प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित,अर्को बैठक आइतबार

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने गरी तय भएको शुक्रबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी...
�mz�͵���� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������� �����ɕ�����ɡ�����������Թ�������و��Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔���������ѥ��������������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ� �����}=�����������ȴȴĵ͍����������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������ ����ؔ���͵��6�

भुगर्भ सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्ने

काठमाण्डौ । भुगर्भ सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको छ । जेठ...

ताजा

�mz�͵����� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ���������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ�������ʼn�����љ�ɕ������ř�������������Ȕ������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ���������������ѥ�����ѹ������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�e�Ѥ� ����д�}�ͭѽ�Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������� �����ɕ�����ɡ�����������ܹ�����͡����������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ĕ������靥���������������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ�ѥ��ɱ���̹�������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ� ������̵=������-������������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ������兹����������������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�ͥ�|��������=������-����ȹ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ����<�^��m{

स्पेसल न्युज

�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������������ ����ؔ�����͵��6�
�mz�͵�� ��ؔ����� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������ɽ�5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Ոؔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Ո�����Ք���ՄД�Մ���Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄԔ���ܴ��Ք���ՄД���ܔ�Ք���ՄД�Մ���Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД�ՄĔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД���Ԕ�Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД�Ո�����Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е����Ԕ�ܕ��Е���Ԕ����Е����Ԕ�ܔ�����Д�ܕ��Е����Ԕ����Еĕ��Ԕ�ܕ��Д�ԕ��Ԕ����Е��� ��������������������������������� ����ؔ����������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Ոؔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Ո�����Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�Մܔ�Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄД�Մ̴��Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е����Е ���Еܕ��Е ���Е����Е̔�����Е����Е���Е �� ��������������������������������� ����ؔ�������������������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Ոؔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Ո�����Ք���ՄД�Ո��Ք���ՄД���Ԕ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄД�Մؔ���Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е����Е���Д�ԕ��Е���Ԕ����Е����Еؔ� ��������������������������������� ����ؔ����������������������������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Ոؔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Ո�����Ք���ՄД���ؔ�Ք���ՄД���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ��ሔ���Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Д�ؕ��Д�ܕ��Е���Ԕ�����Е���Ԕ��� ��������������������������������� ����ؔ�������������������������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Ոؔ�Ք���ՄԔ���ܔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Ո�����Ք���ՄД�ՈȔ�Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД���Ȕ�Ք���ՄД�Ոؔ���Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Еȕ��Е ���Е���Е ���Д�ȕ��Еؔ� ��������������������������������� ����ؔ�������� ����ؔ���������m{�͵
�mz�͵������ �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ��٥����������������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�������������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ����������� ����ؔ�����<�^��m{
�mz�͵�� ��ؔ����� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� ��������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������ɽ�5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД���Ԕ�Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�����Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД���ܔ���Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД���Ȕ�Ք���ՄД���Ԕ���Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е ���Ԕ�����Д�ȕ��Д�Ԕ���� ��������������������������������� ����ؔ����������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� ��������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД���Ԕ�Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�����Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД���ܔ���Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄД�Ո��Ք���ՄД���Ԕ�Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄԔ��������Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е����Е���Д�ԕ��Е ���Е����Ԕ���� ��������������������������������� ����ؔ�������������������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� ��������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ������������Д�� �������Ԕ�����������Д���Ԕ������Д�� �������Д����������Ԕ����������Д���ܔ��������Д���Ԕ������Ԕ���ܔ������Д����������Ԕ����������Д��ؔ������Ԕ����������Д����������Ԕ�����������Д����������Д�� �������Ԕ�����������Д���Ȕ������Д���Ԕ���Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Д�ԕ��Ԕ�ܕ��Е����Ԕ����Еؕ��Ԕ����Е����Ԕ�����Е������Е ���Ԕ�����Д�ȕ��Д�Ԕ� ��������������������������������� ����ؔ�������� ����ؔ��������<�^��m{
�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������������������������������� �����ɕ�����ɡ�����������Թ�������و��Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔���������ѥ��������������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ� �����}=�����������ȴȴĵ͍����������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�����͵��6�
�mz�͵�� ��ؔ����� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������ɽ�5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ք���ՄД��匔�Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�ՈԔ�Ք���ՄД�Մഔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Д� ���Ԕ�����Еԕ��Е�������Е ���Ԕ�����Е���Е ����� ��������������������������������� ����ؔ����������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ք���ՄД�Մ���Ք���ՄД�Չ���Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД��匔�Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�ՈԔ�Ք���ՄД�Մഔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е����Е ���Е����Ԕ����Д� ���Ԕ�����Еԕ��Е�������Е ���Ԕ�����Е���Е �� ��������������������������������� ����ؔ�������������������������� ��ؔ����屔����ɉ����ɽչ������Ȕ�������ى��� ����Ȕ�ݡ�є�� �������������� ����Д����Д� ��ɝ������Д���������� ��ɑ�ȵɅ���̔���������� ���еͥ锔�������Ȕ����5��͕=ٕȔ����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ����͐���ň���ɽ�5��͕=�Д����ѡ�̹��屔������ɽչ� ���Ȕ��������ى����Ȕ�������������� �����ɕ�����ɡ���̔��������ѡ��ٽ�����������ѕ�������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ���Ĕ�Ք���ՄД�Մ���Ք���ՄД�Ո���Ք���ՄԔ��ᐔ�Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄԔ������Ք���ՄД�Յ���Ք���ՄД�Չ�����Ȕ����屔����ɍ���Ȕ�ݡ�є��Ȕ������������������������������Е���Ԕ�ĕ��Е����Е����Ԕ����Е ���Ԕ�����Е���Е �� ��������������������������������� ����ؔ�������� ����ؔ���������m{�͵
�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������������ ����ؔ�����͵��6�
�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������������ ����ؔ�����<�^��m{

थाई एयरवेजको सेवा नेपालमा पुनः शुरुवात

काठमाडौं। थाइल्याण्डको ध्वजावाहक एयरलाइन्स् कम्पनी थाई एयरवेजले नेपालमा आफ्नो सेवा पुःन सुरु गरेको आधिकारिक रुपमा जानकारी दिएको छ । थाई एयरवेजले सन् १९६८ मा...
�mz�͵������ �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ��٥����������������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�������������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ����������� ����ؔ�����<�^��m{

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले...

सातै प्रदेशमा “श्रमाधान रोजगार मेला” आयोजना गरिदै

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नागरिकको श्रम यात्रा र रोजगारीका बहुआयामिक आवश्यकतालाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले “श्रमाधान रोजगार मेला”...

१० महिनाको अवधिमा ६ लाख बढी मान्छे काम गर्न विदेश गए, कुन महिना कति ?

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६ लाख ९ हजार ७०५ पुगेको छ । यो अघिल्लो...

गैरकानुनी रूपमा विदेश गएर जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गरिने

गैरकानुनी माध्यमबाट विदेशमा गएर जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद...

घरजग्गाको कारोबारमा चल्यो वृद्धिको लहर,३ अर्ब ८६ करोड बराबरको राजस्व संकलन

काठमाडौं । गत वैशाख महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको तथ्यांकमा देखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा गत वैशाख महिनामा १७.२४...
�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ����������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������������������������������������������������������ ����ؔ�����͵��6�

अनमोल फिड्सका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रावल पक्राउ,रुङ्गटा अझै फरार

चितवन । चितवनका पोल्ट्री व्यवसायी शंकर कँडेलको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनमोल फिड्सका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जीवन रावललाई पक्राउ गरेको छ ।कँडेलका परिवारले घटना स्थलमा...

सरकारको सहयोग भए सूचना अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्छ ः चन्द्रप्रसाद ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले सहयोग र सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रले सूचना अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लान सक्ने बताएका...
�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�<�^��m{

विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई दुई थानसम्म मोबाइल ल्याउन दिने

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई दुई थानसम्म मोबाइल ल्याउन दिने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले झिटिगुन्टा आदेश संशोधन गरी थप एउटा...

प्रि–बजेटका बारेमा आज अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने

काठमाडौँ । आज प्रि–बजेटका बारेमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाका बारेमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जवाफ दिँने कार्यसूची छ । गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले...

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजदेखि सुरु हुदैँ

काठमाडौं । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म परीक्षा हुने छ ।परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका...

संसद्को बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु,नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा छलफल हुने

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । संसद्का दुवै सदनको बैठक आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो ।संसद्को यो...

सरकारमा नजाने रास्वपाको निर्णय, समर्थन पनि फिर्ता लिने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । यस्तै हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिने रास्वपाले...

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्री बस्नेतको निर्णय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन् ।साथै उनले अस्पतालहरुमा उपचार सेवा र उपलब्ध साधन...
�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�<�^��m{
�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�<�^��m{

भारतको महाराष्ट्रमा केमिकल फ्याक्ट्रीमा आगो लाग्दा ८ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रस्थित एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुँदा आठ जनाको जनाको मृत्यु भएको छ । ६० जना घाइते भएका छन् ।मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्धेले...

आजबाट सुरु भयो बिमस्टेक बडापत्रको कार्यान्वयन

काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र आजदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । सातवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालले आन्तरिक प्रक्रिया...

हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति रईसी र विदेशमन्त्री अब्दुल्लाहियानको मृत्यु

तेहरान । तेहरान टाइम्सका अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी र विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानको मृत्यु भएको छ । समाचारका अनुसार बाक्लो कुहिरोका...

एक चार्टर उडानमार्फत १८० भियतनामी बुद्धिस्ट पर्यटकको नेपाल प्रवेश

काठमाडौं । भियतनामबाट एकै पटक १८० जना बुद्धिस्ट पर्यटकहरु नेपाल आएका छन् । उनीहरु एउटै चार्टड उडानको प्रयोग गरेर नेपाल आएका हुन् ।यतिको ठूलो...

फोर्ब्सको अन्डर थर्टी प्रभावशाली व्यक्तिमा नेपालकी श्रेया गिरीको नाम समावेश

काठमाडौं । फोर्ब्स म्यागेजिनको ३० वर्ष मुनिका ३० जनाको सूचीमा काठमाडौकी काठमाडौंकी श्रेया गिरी छनौट भएकी छिन् । उनी एशियाबाट प्रभावकारी व्यक्तीको रुपमा छनौट...
�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ�����������Թ�������و��Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔���������ѥ��������������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ� �����}=�����������ȴȴĵ͍����������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔���������������Ʉ��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�����|����A�ᕰ� ���ɼ�U���ͥ��9�����������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�<�^��m{

कुनै पोस्ट प्रदर्शन गर्न

�mz�͵�� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ��靥����������������̴Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�<�^��m{

छुटाउनुभयो कि ?

�mz�͵�� �����ɕ�����ɡ���̔�������ܹ͡�م������й��������Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ��Ĕ�=9-|��������������Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� ������� ��ؔ������̔���ɽ�������������Ȕ��������ɽ����������ܔ�Ȕ����ф�ٕɥ����ѥ��������ё�����݉���������Ő���ݑ��՘��Ȕ������������������������������������������������������� �����ɕ�����ɡ���̔�������й���M�ɉ�͡ɕ�ѡ���Ȕ��хɝ�Д����}�������Ȕ��� �������Ɍ����ɡ���̔�������ܹ�����������ȹ�����������ѕ�Д�������̔����Ȕ�����=����������ȹ�����������Ĺ�����Ȕ����Д���Ȕ�Ȕ��� �������������������������������������������������� ����ؔ�͵��6�